NORDEN: Utsatta regioner kommer snart att få tillgång till en europeisk metodik för att göra kvalificerade analyser av sin utvecklingspotential. Detta så kallade analysverktyg har tagits fram inom det europeiska projektet Potential of Rural Regions (PURR), inom EU-programmet ESPON, och där det norska forskningsinstitutet NIBR varit huvudansvarig. Bakgrunden till att detta verktyg tagits fram är att man inom ESPON sett behov av att på ett systematiskt sätt undersöka utsatta och glest befolkade regioners möjligheter. Hela modellen bygger på en teoretisk analys, insamlad data och ett system för att genomföra olika slags utvecklingsmöten på plats i kommuner och regioner. Mallen ska vara så pass flexibel att den ska kunna användas av kommunerna själva och vara till nytta för planering, både geografiskt och tematiskt.   Läs mer:    Fakta: ESPON står för European Observation Network for Territorial Development and Cohesion och är ett program finansierat av Europeiska regionalfonden.     NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar