NORDEN / ÖRESUND: Det finns med största sannolikhet en god efterfrågan på en fast förbindelse mellan den svenska och danska sidan av sundet efter år 2030. Den slutsatsen från rapporten ”Ny fast förbindelse över Öresund” presenterades i slutet av förra veckan, då man i Helsingborg höll den nordiska konferensen ”Framtidens Infrastruktur”.

Bland slutsatserna kunde man också notera att den fasta bron mellan Helsingborg och Helsingör inte skulle påverka mängden trafik på Öresundsbron då hela regionen förutspås en kraftig befolkningstillväxt och därmed ökade kommunikationer och transporter. En av de mer svårknäckta nötterna för beslutsfattande politiker är hur de ska tänka kring höghastighetståg, vanlig kollektivtrafik samt godstransporter, vilka alla måste samsas om utrymmet på samma fasta förbindelse.

  NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar