NORDEN / ÖRESUNDSREGIONEN: Den svenska sidan av Öresundsregionen har stärkt greppet och har befäst andraplaceringen efter Stockholm, som än så länge är Sveriges största arbetsmarknadsregion. Det visar rapporten ”Vad hände sen? – Utvecklingen på den svenska sidan av Öreundsregionen efter bron”, som är utgiven av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Rapporten visar att den svenska sidan av Öresundsregionen både har haft en snabbare tillväxt och skapat fler arbetstillfällen än både Stockholms- och Göteborgsregionen. Författaren, docent Martin Andersson vid Internationella Högskolan i Jönköping samt KTH, drar slutsatsen att en mycket stor del av förklaringen bottnar i tillkomsten av Öresundsbron.   Länk till rapporten:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar