NORDEN: Det ökade besökstrycket på både svenska och norska turistorter har fört med sig en ökad handel med droger av alla slag. Ett gemensamt bekymmer regionala företrädare på båda sidor om gränsen försöker komma tillrätta med via EU:s Interreg projekt ”Trust”. Mest av allt satsats resurser på ett erfarenhets- och metodutbyte mellan de som bedriver tillsyn på krogar och hotell där droghandeln är som mest öppen. Målsättningen då projektet upphör 2012 är att det ska finnas ett etablerat nätverk mellan alla aktörer så att samarbetet kan fortsätta och fördjupas.   Fakta: Trust är en förkortning för ”Tillväxt och Regional utveckling Skandinavien Tillsammans” och drivs av länsstyrelsen och Regionförbundet i Dalarna samt fylkeskommunen och fylkesmannen i Hedmarks fylke.   NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar