NORDEN /STORBRITANNIEN: När Storbritanniens premiärminister David Cameron bjöd in de fem nordiska länderna respektive de tre baltiska staterna till ett förutsättningslös möte om finanskrisen och om framtida utmaningar så var uppslutningen total. Statsministrarna från de nio länderna tog del av det bästa från varje land på temaområden som teknologi och innovation, arbete, familj och jämställdhet, grön ekonomi och hållbart företagande. Det faktum att Cameron sökte sig till de nordiska och baltiska staterna berodde på att de klarat sig väl genom finanskrisen och att de även gör bra ifrån sig i jämförelse med övriga europeiska länder. Mötet uppfattades från svensk sida som mycket lyckat. Inom regeringskansliet har man redan nu börjat fundera på en återkommande träff länderna emellan. I så fall skulle nästa möte hållas i Sverige nästa år. Läs mer: NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar