NORDEN: Ingen av de 15 deltagarna i den första gruppen av arbetslösa invandrarkvinnor är i dag sysslolös. Projektledaren Marianne Lundberg, hos Minerva är mer än nöjd.
– Det har gått fantastiskt bra, och vi har inte behövt ändra på någonting i vårt ursprungliga upplägg. Samtliga har gått vidare ut i arbete eller högre studier.
Invandrarkvinnor med specialkompetenser tillhör en särskilt utsatt grupp i samhället. Dels kan de inte dra nytta av sina kunskaper och erfarenheter, dels skapar språk och kulturella hinder en extra stor frustration eftersom de hindras att komma ut på arbetsmarknaden.
För att nå dessa invandrare, och även andra arbetslösa, så har projektet MiA startats upp inom Stiftelsen Minerva i samarbete med Trondheims kommun.
– Projektet har fått lite olika profil på respektive sida om den svensk-norska gränsen. I Trondheim vänder man sig till arbetssökande av olika karaktär medan vi specialiserat oss på invandrarkvinnor med akademisk kompetens, säger Lundberg. Men tanken är att vi ska samverka och lära av varandra.
 Projektet stöttas finansiellt av Interreg Sverige – Norge och ska pågå fram till 2011. På båda sidor om gränsen arbetar man med mentorer. På den svenska sidan får invandrarkvinnorna även hjälp med språkträning.
– Jag har lärt mig väldigt mycket av mina kamrater, och på seminerierna har vi fått orientering och information som har hjälpt oss att bredda våra kunskaper i det svenska språket, arbetslivet och kulturen, säger Elena Frid, en av deltagarna i programmet som ursprungligen kommer ifrån Mexico.
 
NRU Norden: Markus Welin
Lämna en kommentar