NORDEN: Hela 42 procent av befolkningen i de nordiska länderna är mycket positiva till tanken om en nordisk förbundsstat. Det visar en undersökning som analysföretaget Oxford Research har genomfört, i samband med lanseringen av Gunnar Wetterbergs bok ”Förbundsstaten Norden”.
Argumenten för en förbudsstat är att de nordiska länderna tillsammans bättre skulle klara framtida välfärdsutmaningar och få ett större internationellt inflytande. 78 procent av de tillfrågade är positiva eller väldigt positiva till det nordiska samarbete som redan pågår och 56 procent kan tänka sig ett ännu mer fördjupat samarbete.
 
Samtidigt är ca 40 procent negativa, och 18 procent väldigt negativa, till att gå så långt som att bilda en politisk union. Som främsta skäl till detta är att man är rädd för att tappa närdemokrati och sin nationella identitet.
 
Läs mer: http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/overraskende-stor-opbakning-til-nordisk-forbundsstat
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar