Folkhälsa, och fysiskt aktivitets positiva påverkan på samhället, är den stora drivkraften bakom Interregprojektet ”Världens bästa idrottsregion”. Ett samarbete kring och över Svensk-norska gränsen.
– Vi vill gärna komma fram till ett ’recept’ för hur idrottsföreningarna i området ska kunna nå ut till fler och framförallt nya grupper, samt hur de arrangerar och genomför arrangemang så bra som möjligt, säger projektledaren Johan Conradson vid Akershovs Idrettskrets.
Målet är att uppmuntra fler att delta i fysiska aktiviteter, framförallt målgrupper utanför elit- och tävlingsidrott. Mycket fokus är på breddarrangemang och ledarutbildning.
”Vi kommer att genomföra den största idrottsutbildningen i svensk och norsk historia. 200 ungdomar i åldern ungdomar i åldern 15-24 år ska utbildas i år, och lika många 2011”, säger Johan Conradson.
En av anledningarna till det gränsöverskridande samarbetet är kompetensutbytet.
– Friskvården, som ägs 50/50 mellan idrotten och landstinget, har inte någon motsvarighet i Norge. Detta är Sverige bättre på, medan norsk idrott kanske är bättre på att organisera aktivitet för flera nya grupper i idrottsföreningar än Sverige, säger Conradson.
Det senare syftar bland annat på att låta idrottsföreningar hjälpa till med den senare delen av rehabiliteringsarbetet efter skador och olyckor.
– Om vi kunde lära av Norge där, samtidigt som Norge fick en motsvarighet till Friskvården, så har projektet förändrat hela regionen på ett mycket positivt sätt, fortsätter Conradson.
Projektet pågår till 2012 och har Värmlands idrottsförbund och Akershovs Idrettskrets som projektägare på svensk respektive norsk sida.
 
NRU Norden: Markus Welin
Lämna en kommentar