FINLAND: I Vasaregionen på den finländska västkusten finns inte bara Finlands utan hela Nordens största energikluster. Här ingår ett hundratal företag med ett cirka 12 000 anställda och en sammanlagd omsättning på 7,5 miljarder euro.  

Ansamlingen av energiföretag har en speciell betydelse just nu. Medan näringslivet som helhet kämpar med stora svårigheter i den globala finanskrisens kölvatten har energiföretagen i Vasaregionen kunnat dra nytta av den globala klimatdiskussionen och satsningen på förnybar energi.  

Tidigare har USA, Kina och Korea satsat på miljövänliga energilösningar, men i och med att finanskrisen djupnade ökade också Tyskland sina stimulansåtgärder. Både de nationella och internationella satsningarna på miljövänliga och energieffektiva lösningar har kommit som ett brev på posten för energiklustret i Vasa, som inte har drabbats lika hårt av lågkonjunkturen som det övriga näringslivet.

I och med att många av de produkter som tillverkas i Vasa hjälper till att spara energi är efterfrågan på dem stabil i ett läge då den ekonomiska konjunkturen viker och priset på elektricitet är på stigande. Här tillverkas bland annat dieselmotorer, elmotorer, frekvensomriktare, eldistributionssystem och vindkraftsapplikationer.
 
Antalet anställda på industriområdet Vaasa Airport Park ökade under fjolåret med 493 personer eller cirka 17 procent. År 2000 var antalet anställda 1 300, i dag uppgår antalet anställda till 3 400 personer.
Därför sparade inte Tekes teknologidirektör Martti Äijälä på orden då han häromveckan besökte Vasa.
– Energiklustret i Vasa är det klart starkaste i hela Finland, sa han.
Framgångarna ser också ut att fortsätta. Till exempel har företaget The Switch planer på att nyanställa hundratals personer under den närmaste tiden.
Fenomenet kallas avknoppning. The Switch, som tillverkar komponenter för vindkraft, leds av personer som har stor erfarenhet från nyckelposter i storföretag som Wärtsilä och ABB.
 
År 2006 var omsättningen i vindkraftsföretaget 10 miljoner euro, om tre år räknar företaget att vara uppe i 250 miljoner euro. Bolaget tillverkar generatorer och anser sig vara teknikledare på effektomvandling.
 

Listan på företag i klustret är lång. Förutom Wärtsilä, ABB och The Switch ingår Vacon, Enmac Wind, VNT Management, Leinolat, TechnoBotnia, Citec, West

Energy jämte stödorganisationer som teknologicentret Merinova, Västra Finlands designcentrum Muova och Vasa universitet.

Förutom att företagen samarbetar sinsemellan, bland annat inom ramen för ett kompetenscentraprogram kan de också genomföra gemensamma forskningsprojekt tillsammans med de stödjande institutionerna.
 
Att Vasa i fjol stod värd för Finlands bostadsmässa med energiteknologiska lösningar i försätet hjälpte till att marknadsföra energikunnandet och -innovationerna i regionen. Framöver kan bostadsmässan ha betydelse för tillgången på arbetskraft.
För någon månad sedan gav energiklustret ut en gemensam tidning – Energy Works – i hopp om att kunna locka arbetskraft. Det om något är illustrativt för hur klustret just nu utmanar den rådande trenden med permitteringar och friställningar.
 
 

Trots lågkonjunkturen har energiföretagen i Vasa i Finland ett kontinuerligt behov av ny personal. I februari gav samarbetsparterna ut en tidning i hopp om att kunna befrämja rekryteringen.

 

 

Tidningen innehåller intervjuer med folk som har flyttat till Vasa jämte presentationer av företag, utbildning och aktuella projekt inom energiklustret.
Även om utsikterna på arbetsmarknaden i dag ser annorlunda ut än då tidningen började planeras är behovet av arbetskraft fortfarande stort. Hela 40 arbetsplatser för ingenjörer var öppna i februari då tidningen utkom.

 

I och med att de stora åldersklasserna just nu är på väg i pension väntas behovet inte bli mindre framöver. Klustren har länge haft stor betydelse globalt, men allt tyder på att deras roll ökar också då det gäller den regionala utvecklingen.
Ett kluster känntecknas av samarbete mellan olika aktörer, innovationer och ackumulerat
kunnande. Synergin uppstår då alla aktörer agerar gemensamt i ett nätverk.
 
Nyligen tilldelades också Åbo Akademi en viktig roll i ett stort, femårigt forskningsprogram som ska utveckla nya produkter för pappersindustrin. Programmet utvecklas av skogsklustret, som är bolagiserat inom Metsäklusteri Oy.

Fyra laboratorier vid Åbo Akademis tekniska fakultet deltar med målsättningen att utveckla innovationer där trädets biomassa utnyttjas för nya biokemikalier samt som bio- och kompositmaterial.

 

Forskningsprogrammet är uppbyggt så att en del av de nya teknologierna och tillämpningarna kan utnyttjas i skogsindustrins nuvarande fabriker och processer men även i framtida bioraffinaderier där man söker helt nya användningsmöjligheter för skogens biomassa.

Forskningen vid ÅA täcker den innovativa värdekedjan från isolering och fraktionering av trädets beståndsdelar, via vidareförädling till slutprodukterna. Forskningsprogrammets totalbudget är ungefär 50 miljoner euro. För de nästa två åren har Tekes fattat ett finansieringsbeslut omfattande 9 miljoner euro per år, varav ungefär en miljon per år kommer till de fyra laboratorierna vid Åbo Akademi. 

Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Kenneth Myntti

En kommentar till Nordens största energikluster utvecklas trots lågkonjunkturen  

 1. Mycket uppmuntrande och beundransvärd!
  Önskar framgång,det behövs..tycker att man borde varje dag i tidningarna nämna positiva händelser…vad enskilda gör eller företag…whatever….står så mycket negativt och förorsaker hopplöshet utan alternativ..vi behöver ett uppvaknande till verkligheten och en kampanda ss yes we can!
  We behöver bättre skolning i företagsanda med social competence,marknadsföring mm
  Vi borde inte sälja företag så fort de går bättre utan vidareutveckla dem…tro på oss själva!
  Katharina

  Svara

Lämna en kommentar