NORDEN: Det nordiska samarbetet står under tryck. Ändrade maktförhållanden i världen och den ekonomiska krisen i Europa kan göra det svårare att upprätthålla välfärden. Först på dagordningen står att Island måste få ordning på sin ekonomi.  

Norden och i synnerhet Island var temat vid flera seminarier i Stockholm den senaste veckan. Under ett möte i ABF-huset pekade förre statsministern Göran Persson på fyra förhållanden som kan påverka samarbetet i Norden den närmaste framtiden:
– Ett globalt skifte där USA får lämna plats för andra stater med likvärdig styrka (Kina). När USA måste få ordning på sin ekonomi tvingas landet dra ner på militärbudgeten och då minskar man sannolikt sin närvaro i Europa.
– För oss i Norden är det oerhört viktigt att analysera vad det betyder för relationen med Ryssland, konstaterade Persson.
– Utvidgningen av EU. Ju större unionen blir desto svagare blir den politiskt. Göran Persson räknar med att både Norge och Island snart är medlemmar och då kan ett nordiskt samarbete utvecklas inom EU.
– Europa riskerar att stå illa förberett inför nästa lågkonjunktur.
 
Olika utveckling
Göran Persson och hans samtalspartner Anders Ljunggren, Sveriges ambassadör i Reykjavik, var överens om att utvecklingen kan ta olika vägar i de nordiska länderna. Sverige och Finland är fortfarande i hög grad beroende av sin basindustri och kan få det tufft, medan Norge fortsätter dra in stora pengar på olja och gas. Hur klarar länderna att samarbeta om några går bra och andra dåligt?
Vilket ekonomiskt utrymme kommer att finnas för att hålla ihop de glest befolkade länderna Sverige, Norge och Finland var en annan fråga som ventilerades. Ambitioner att hålla hela länderna levande innebär höga kostnader för infrastruktur.
 
Men de två ex-politikerna såg också positiva tecken. Anders Ljunggren lyfte fram den omfattande utvinning av järnmalm som är på gång i Pajala. Inom några år kommer en av de kommuner som förlorat flest invånare att kunna erbjuda flera tusen nya arbetstillfällen. Men är sörlänningarna beredda flytta till jobb i norr?
– Hur klarar vi den ökade invandringen som vi behöver om vi ska kunna upprätthålla den välfärdsstat vi behöver. Om den nordiska välfärdsmodellen ska överleva hänger
på om vi kan anpassa den till de ekonomiska realiteter vi har framför oss, sa Anders Ljunggren, som innan han blev ambassadör i Reykjavik bland annat var statssekreterare (C) och generalsekreterare i Föreningen Norden.
 
Goda chanser för Island
Den nordiska modellen sätts inte minst på prov i Island.
som fortfarande är ett rikt land, men med stora skulder. Tack vare fisket och produktionen av aluminium är förutsättningarna för återhämtning goda. Island har en ung välutbildad befolkning och får man bara ordning på skulderna och politiken kommer landet att klara sig bra.
 
Anders Ljunggren hann med ytterligare två seminarier under en veckas besök i Stockholm. På ett frukostsamtal i Norden i Fokus regi ventilerades Alltingets mycket kritiska rapport om Islands ekonomiska kollaps. I rapporten konstateras att en före detta statsminister, två andra före detta ministrar och den tidigare ledningen för centralbanken och finansinspektionen har vanskött sina plikter.
– Island är ett litet land och de som har skrivit krisrapporten är mycket modiga. Det är svårt att förstå hur det kunde gå så fel, vi politiker mår inte bra just nu, Siv Friðleifsdóttir, ledamot i Alltinget och i Nordiska rådet.
 
Flera undersökningar visar att tilltron till politiken och alla institutioner går ner. Enda undantaget är polisen.
– Islänningarna känner sig svikna av samhället. De är vana vid att kämpa mot naturkrafterna, men inte mot staten och samhällsinstitutionerna, sa Guðmundur Árni Stefánsson, Islands ambassadör i Stockholm.
Många islänningar är kritiska mot att Sverige frusit sina stödlån i väntan på att den infekterade Icesavefrågan blir löst. Sverige har villkorat fortsatta utbetalningar av de utlovade lånen med att Island undertecknar ett nytt avtal med Storbritannien och Nederländerna. Anders Ljunggren tillbakavisade att Sverige och andra nordiska grannar skulle ha svikit systernationen och påminde om att EG:s insättningsgarantidirektiv är obligatoriskt för alla EES-länder.
– Island måste leva upp till sina internationella åtaganden, sa Anders Ljunggren.
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Torbjörn Tenfält
Lämna en kommentar