DANMARK: Växtforum Nordjylland längst uppe i norr och Växtforum Själland i östra Danmark undersöker möjligheterna till samarbete kring livsmedelsfrågor, upplevelseindustri och anställning av fler akademiker i regionala verksamheter. De bjuder också in övriga regioner att delta.  

Planer på ett samarbete växte fram när representanter för Växtforum Själland under två dagar i november gjorde en studieresa för att besöka kolleger i Nordjylland.

Stora på livsmedel

Båda regionerna är stora inom livsmedelssektorn och där finns också förutsättningar för tillväxt. Det är läge att tänka stort, menar Steen Bach Nielsen, regionrådsordförande på Själland:

– God mat handlar om många saker – upplevelser, samvaro, hälsa och spännande råvaror. I Nordjylland och på Själland har vi en omfattande livsmedelsindustri samt duktiga producenter och restauratörer, som var för sig bidrar till ett varierat utbud. Potentialen för att utveckla nya spännande produkter finns i båda regionerna och vi möter liknande utmaningar.

– Samtidigt är livsmedel en viktig del för både medborgarnas och turisternas upplevelse av våra regioner. Genom bland annat sjukhusen är vi själva stora producenter av måltider och livsmedelsindustrin med alla underleverantörer utgör en väsentlig del av båda regionernas näringsliv, säger Steen Bach Nielsen.

Ambitioner med upplevelseindustrin

Båda regionerna har också stora ambitioner när det gäller upplevelseindustrin. Växtforum Själland antog i början av 2011 en regional turismstrategi som fokuserar på att utveckla livsmedel och kulturhistoriska upplevelser.

Växtforum Nordjylland arbetar på att utveckla regionen till nordeuropéernas kustferiedestination nummer ett, under hela året. De båda regionerna upplever att de utmaningar de möter är likvärdiga.

– Genom att samarbeta uppnår vi en riktigt god synergi och vi får ut mycket mer av potentialen än om vi var för sig endast tänkt i regionala banor, säger Ulla Astman, regionrådsordförande i Nordjylland.

Akademikerinsats

Kännetecknande för båda regionerna är att företagen är tveksamma till att anställa högutbildade, trots att det flera gånger slagits fast att medarbetare som besitter stor kunskap bidrar till att skapa tillväxt i de verksamheter där de anställs. Därför har både Växtforum Nordjylland och Växtforum Själland satt igång aktiviteter som ska peppa företagen att anställa akademiker.

– I Nordjylland har vi länge varit kända för att ha ett tätt och starkt samarbete mellan de regionala utbildningsmiljöerna och näringslivet. Men samtidigt är det en utmaning för de färdigutbildade och de enskilda verksamheterna att se till att detta samarbete genererar anställningar och utveckling till gagn för alla, säger Ulla Astman och beskriver hur Växtforum Nordjylland satt igång en insats för att försäkra sig om att nyutbildade akademiker får upp ögonen för de spännande jobbmöjligheter som finns, inte minst på små och medelstora verksamheter.

 

Nordjylland och Själland må ligga en bra bit ifrån varandra, men på en rad områden liknar regionerna varandra.

– Våra medborgare har en liknande utbildningsnivå, vi har många små och medelstora företag, och vi är flitiga användare av EU-medel, säger Steen Bach Nielsen.

 

FOTNOT: Växtforum Själland omfattar inte Storköpenhamn och området norr om Köpenhamn.

  Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Anne Wollter

Lämna en kommentar