NORGE: I 95 av Norges 177 minsta och mest avlägset belägna kommuner så var det invandrare som såg till att befolkningsmängden växte under 2011. Sammanlagt visar den norska statistiska sentralbyrån (SSB) att det flyttade in 41 500 invånare och sammanlagt 38 300 flyttade ifrån dessa orter.

Minister Liv Signe Navarsete tolkar denna utveckling som ett kvitto på att Norge haft en vällyckad distriktspolitik.

Läs mer: http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/pressesenter/pressemeldinger/2011/innvandring-gjev-vekst-i-folketalet.html?id=663688   NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar