NORGE: De norska, NAV-kontoren, som utgör ett samarbete mellan kommunerna och staten, har i en rapport från forskningscentrat Rokkan institutet visa sig omfatta olika många tjänster. Ju mindre kommun, desto fler tjänster har placerats till NAV-kontoren. En förklaring till denna utveckling är att kommunernas ekonomi försämrats. En annan är en minskande befolkning i de minsta kommunerna. En tredje förklaring är att mindre kommuner kan av kompetensskäl få svårt att dela upp visa sammanhållna uppgifter mellan kommunen och NAV-kontorets tjänster.   Läs mer:      Faktaruta: Bland de tjänster som de flesta NAV-kontoren har är drogbehandling, bostadsstöd, flyktingmottagning och kreditrådgivning.   NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar