NORGE: Det norska analysinstitutet Urbanet Analyse har på norska KS:s (tidigare kommunernas sentralforubund) uppdrag mer ingående tittat på förutsättningarna för den norska kollektivtrafiken. De har i sin tur valt att måla upp olika scenarios som norska kommuner kan tänkas ställas inför inom de närmaste 20 åren. Enligt Urbanet finns ett mycket omfattande investeringsbehov om kollektivtrafiken ska kunna matcha den snabbt växande befolkningen som redan är en realitet i många norska större kommuner. Byggs inte kollektivtrafiken ut på ett sätt som attraherar invånarna så är risken överhängande att biltrafiken tar över och med den så går både miljö- och energivinster samt uppställda klimatmål om intet. Den överhängande frågan som KS nu också vill driva vidare handlar om hur en finansiering av en utbyggd kollektivtrafik skulle kunna ske.    Läs mer:    Länk till rapporterna:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar