NORGE: De anställdas förmåga att se öppningar och ta tillvara på tillfällen är många gånger orsaken till att en innovation blir till i de norska kommunerna. Det visar studien ”Innovasjonsprosesser i norske kommuner”, från forskningsinstitutet Norut vid Tromsö universitet i Nordnorge. Ett viktigt inslag är att det inom en kommunal organisation måste finnas pådrivare, det vill säga tjänstemän som vill se nya saker genomförda. Avgörande är också det som forskarna kallar ”mellanrumskompetens”, det vill säga en förmåga att koppla ihop problem i ett sammanhang med möjligheter i ett annat inom en och samma organisation. Ett sammanhängande ledarskap där tjänstemän mellan olika förvaltningar och nivåer övertar stafettpinnen av varandra, liksom ett politiskt ledarskap som ger politisk legitimitet åt hela processen, måste också finnas på plats. Som en samlande kraft runt hela innovationsprocessen måste det finnas tillit och vilja att ta risker. Eftersom alla innovativa initiativ knappast blir lycksamma måste misslyckandet kunna hanteras bra.   Länk till rappoten:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar