NORGE: Norsk kollektivtrafik måste hitta nya sätt att finansiera framtida investeringar. Flera vägar framåt finns uppe för diskussion.

– Om kollektivtrafiken verkligen ska lösa sina kö- och miljömässiga utmaningar i stadsområdena under de kommande åren, så är det helt uppenbart att vi behöver ökade och framförallt mer förutsägbara intäkter för att täcka driften och investeringarna, säger Kommunernas Sentralsforbunds (KS) områdesansvarige Helge Eide.

De modeller som pekas ut som alternativ i rapporten ”Kollektivtrafik og kostnader” är en statlig modell, en kommunal modell samt en projektmodell. I de första fallet tar staten fullt ansvar men också rätten att göra prioriteringarna. I kommunmodellen ökar handlingsfriheten men också kravet på att hitta nya medfinansiärer. Projektmodellen fokuserar på hur satsningarna ska organiseras och finansieras. Ingen modell sticker ut i den meningen att den är mindre kostsam eller mer effektiv än de övriga.

– Oavsett hur vi väljer så återstår det att kunna förklara för medborgarna att detta är ett förnuftigt sätt att använda deras skatter och avgifter, säger Eide.

 

Läs mer: http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning/fou/FoUNye-mater-a-finansiere-kollektivtransporten-pa/

  NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar