NORGE: Den sittande rödgröna regeringen anser sig i dagsläget ha en lång meritlista över insatser riktade till norska regioner och utsatta områden i landet som de menar har haft en avgörande skillnad på utvecklingen. Från Kommunal och Regionaldepartementet nämns differentierade arbetsgivaravgifter i norr, en höjning av de specifikt avsatta medel riktade till glesbygdsregioner samt regionala utvecklingssatsningar som speciellt lyckosamma insatser under åren 2005 – 2011.  Men dessa satsningar har också fått stöd av specifika insatser så som innovation, entreprenörskap samt hjälp till att starta näringslivsfonder, vilka enbart riktats till kommunsektorn.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar