NORGE: Sammanlagt kommer 18 fylkeskommuner i Norge att ingå i regeringens satsning på lokal samfundsutveckling. Idén är att fylkeskommunerna ska kunna hjälpa kommunerna att kommer igång med sin långsiktiga utveckling, och därigenom bli en utvecklingsaktörer att räkna med i regionen.
Behoven är dock olika i olika delar av landet. I Hedmark vill man satsa på en resande resursgrupp för stadsutveckling.  I Akershus så finns ett behov av bättre statistikunderlag för att kunna driva på den kommunala utvecklingen. Møre och Romsdal har satt fokus på kommunernas långsiktiga överlevnad och i Hordaland vill man skräddarsy en ny typ av samarbetsupplägg med kommunerna kring näringslivsutveckling, tjänsteutveckling och utveckling av kommunernas stadskärnor.
 
Läs mer: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar