NORGE: Norsk politik för lokal och regional utveckling måste vara kunskapsbaserad och därför är tillgången till de senaste forskningsrönen inom dessa politikområden helt avgörande. Kommunal- och regionaldepartementet har därför fått ansvar för att ta fram en forsknings- och utvecklingsstrategi för 2011 – 2014.   I dag fördelar departementet forskningsmedlen. I uppdraget ingår numera också ansvar för att medlen används på ett sätt så att kunskapsbehoven inom departementens olika sektorsområden möts, och också ansvar för att det på sikt finns fungerande forskningsmiljöer.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström            

Lämna en kommentar