NORGE: Norges regering vill behålla sina undantag inom EU:s konkurrenslagstiftning för glest befolkade regioner. För att förbättra oddsen har den norska regionalministern Liv Signe Navarsete gjort gemensam sak med sina övriga nordiska kollegor. Idag har Norge undantag från konkurrensreglerna inom EES-avtalet, genom undantaget kan glest befolkade regioner åtnjuta en lägre statlig arbetsgivaravgift, vilket gör det lättare för arbetsgivare att anställa personal och därmed hålla nere kostnadsutvecklingen och prisnivån på all produktion.

Detta förmånliga läge kan nu norrmännen inte självklart längre räkna med då den kommande sammanhållningspolitiken för 2014 – 2020 är under utformning. Samma risk löper också grannländerna Sverige och Finland som också har glest befolkade delar. Dessa områden har inte samma förutsättningar som norrmännen men har i gengäld fått en större andel av strukturfondsmedlen.

 

Läs mer: http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/aktuelt/nyheter/2011/navarsete-motte-eus-regionalministre.html?id=664880

  NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar