NORGE: I norsk press i Bergen har frågan om priset för den centraliserade statsmakten dykt upp. Anledningen är de allt större förväntningarna från den norska regeringen och statsmakten att kommuner och fylken ska mer aktivt deltagande i samhällsutvecklingen. På det svarar nu bland annat politikern Harald Schjelderup (Ap) att regeringen måste inse att kommunerna i nuläget inte har det handlingsutrymme som krävs för att klara den sortens utmaningar. Vill regeringen å andra sida verkligen göra det möjligt för kommuner och fylken att bli verkliga spelare på planen så menar han att Norge och norrmännen först måste ta en diskussion om man vill decentralisera statsförvaltningen och beslutsfattandet så pass att en förändring blir möjlig. Dessutom måste det finnas en acceptans för att utvecklingen faktiskt kan gå åt olika håll på olika håll i landet. Och det är långt ifrån en självklar tankegång inom norsk politik.
 
Länk till artikel om maktens koncentration: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar