NORGE: Det norska Fremskrittspartiet valde att gå till handling och lade fram ett förslag i Stortinget om att fylkeskommunerna ska läggas ned. De skäl för en avveckling som partiföreträdarna tog upp var att de reformer som fylkeskommunerna har gjort inte har gett de effekter som man rimligen borde förvänta sig. Syftet var att väcka frågan nu så att höstens val skulle bli fylkeskommunernas sista val innan de skulle avvecklas. Uppgifterna skulle sedan enligt förslaget fördelas mellan staten och kommunerna. I Stortinget fick förslaget stöd från Högerpartiet som driver samma fråga. Övriga partier ställde sig avvaktande eller direkt avvisande till förslaget. Kommunal och regionalminister Liv Signe Navarsete poängterade i sitt tal i Stortinget att det är alldeles för tidigt att värdera effekterna av reformerna redan nu.   NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar