NORGE: Det är en fullt möjlig och realistisk vision att se Östfold som den mest attraktiva regionen i Norge år 2030, menade forskaren Erling Dokk Holm från Högskolan i Östfold. Dokk Holm var en av inledningstalarna på Östfolds-konferensen 2011 som hölls den 20 januari. Men det krävs enligt honom en hel del för att komma dit. Hans tips till folket i Östfold var att ta tillvara de styrkor som fylket redan har, exempelvis det globaliserade utbildningsväsendet och genom ett tätare samarbete med industrin. Andra talare tog upp teman som det gemensamma ansvaret för hela samhällsutvecklingen, vikten av att stötta unga entreprenörer och inte minst att orterna utvecklas utifrån människors behov så att de uppfattas som attraktiva. Läs mer:  NRU Norden: Per Holmström

 

 

Lämna en kommentar