NORGE: Det finns goda skäl att slå samman de sex kommunerna Drammen, Lier, Övre Eiker, Nedre Eiker, Svelsvik och Sande kommun i Norge. Alla ligger de i Buskeruds fylke och skulle tillsammans få en befolkning motsvarande ca 140 000 invånare.
Förslaget har väckts av den tidigare fylkesrådsmannen Matz Sandman som pekar på att kommunerna till viss del redan ingår i samma arbetsmarknadsregion men det finns också samordningsvinster att hämta kring planering av transport och areal.
Stortingsrepresentanten Torgeir Micaelsen (Ap) menar att idén nog är rätt men att frågan bör komma från kommunerna själva.
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar