SVERIGE: – Vår interna process här i norr styrs inte på något sätt av vad som sker eller inte sker inom regeringskansliet eller på departementen. Norrstyrelsen kommer att vara klar i tid för en ombildning av regionen till årsskiftet 2010/2011, det kan jag intyga, säger projektledare Jan-Åke Björklund för Region Norrland.  

När Gränsbrytning under våren haft kontakt med politiker från olika håll i landet, till exempel i Värmland, så har de flest haft siktet inställt på en ombildning till regionkommun först i och med nästkommande mandatperiod, det vill säga 2010 – 2013. Då är de fyra regionerna Skåne, Västra Götaland, Halland och Gotland undantagna som redan fått regeringens muntliga löften om att få sätta igång. Men det finns även en femte region som tror sig om att hinna till målsnöret år 2011, nämligen Region Norrland.
 
Det handlar om när
Frågan är inte om utan när vi får nya regionkommuner på fler håll i landet, utöver dem som regeringen redan gett ett muntligt löfte om en ombildning, menar Jan Åke Björklund, som tycker att den första frågan är passé.
– Regeringen har ju gett sitt löfte. Nu handlar det mer om vilka initiativ som det regionala ledarskapet själva tar, säger han.
Han är helt fokuserad på att processen på ”hemmaplan” ska hålla tidsramarna. Och allt går också enligt planerna.
– Så om vi blir klara med vår del så ser jag ingen anledning till att regeringen skulle sinka oss genom att dra ut på processen, säger han.
  
Konsulters bedömning i vågskålenJust nu så levererar Norrstyrelsen en mängd material till konsultföretaget Sweco/Eurofutures. De fick nämligen av Kammarkollegiet i uppdrag att undersöka om den nya regionen har en geografiskt lämplig avgränsning, samt om övriga förutsättningar finns.
Du känner ingen oro inför granskningen, att de skulle komma fram till något ofördelaktigt för regionens räkning?
– Nej. Allt material som de efterfrågar har vi själva sammanställt och vi vet ju att dessa sammanställningar talar för vår sak. 
 

Sikte på målgången

Sweco/Eurofutures uppdrag ska vara avslutat den 15 september. Därefter kommer Kammarkollegiet lämnar ut underlaget på en snabbremiss om max två veckor där först och främst de berörda kommunerna och landstingen får säga sitt. Sedan ska regeringen säga sitt.
– Som tidtabellen ligger så ska de ha underlaget från Kammarkollegiet i slutet av oktober så de ska få den tid de behöver för att fatta beslut säger Jan-Åke Björklund och avslutar:
– Om allt då talar till Region Norrlands fördel så ser jag ingen anledning till att vi inte skulle gå i mål som planerat nämligen vid årsskiftet 2010 / 2011.
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar