NORGE: Den nya regeringen, under statsminister Jens Stoltenberg håller även fortsättningsvis de norska kommunerna och fylkena under armarna. I statsbudgeten för 2010 avsätts 2,7 miljarder norska kronor till extra insatser ute i distrikten (ungefär landsbygd / glesbygd).
Medlen är öronmärkta till lokala initiativ för samhällsutveckling, kommunala näringslivsfonder och stöd till näringslivsutveckling lokalt.
Även kommunerna får ett tillskott på sammanlagt på 8 miljarder mer att röra sig med. Regeringen påpekar att 4,2 miljarder av dessa pengar inte är öronmärkta utan fria medel att använda efter eget förstånd.
 
Läs mer om pengarna till distrikten: 
 
Läs mer om medlen till kommunerna:  
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar