Vilka utmaningar är det som kan tänkas vänta på alla innovativa norrmän under de närmaste åren? Och hur har Patentstyret – den norska motsvarigheten till Patent- och Registreringsverket (PRV) – tänkt sig att kunna hjälpa Norges näringsliv att stå rustat och redo inför framtiden?

A norwegian invention CC BY akermark
A norwegian invention CC BY akermark

Detta var de övergripande frågeställningarna under det öppna frukostmöte som Patentstyret bjöd in till den 18 december med anledning av att man lanserade sina nya strategier för åren 2014-2017. Mötet var mycket välbesökt och deltagarna fick höra representanter för det norska Patentstyret berätta om de nya strategierna som ska ligga till grund för hur myndigheten ska jobba mer målinriktat under de kommande tre åren.

Under den minst sagt visionära rubriken ”Med blikket festet på verdiskapning” som på svenska blir något i stil med ”Med blicken fäst på värdeskapande” stakar Patentstyret ut kursen mot framtiden i ett mycket detaljrikt och välformulerat dokument som även bär underrubriken ”Gör idéer till verklighet”.

Hur vill då Patentstyret fungera för att kunna fortsätta att vara ett effektivt serviceorgan för alla uppfinningsrika medborgare i vårt västra grannland? Ja, för det första så är förutsättningarna för idéskapande och innovativ verksamhet i Norge skiljer sig inte från övriga Nordiska länder men förutsättningarna är annorlunda i och med Norges utanförskap i EU. Men detta verkar inte på något sätt kunna stoppa norska Patentstyret från att med frimodighet i blicken skåda framtiden i vitögat. Det nya strategidokumentet osar nämligen av framtidstro och oblyg optimism.

Patentstyrets vision är att göra idéer till verklighet. Detta betyder i klartext att man vill vara en i allra högsta grad aktiv medspelare på planen som i rollen av statlig myndighet stöttar näringsliv, innovativa miljöer och forskning. Patentstyret ska vara en central, statlig aktör inom innovation och värdeskapande i Norge. Man vill vara trovärdiga, engagerade och kundorienterade.

Den explosiva utvecklingen på internet med den minst lika snabba framväxten av sociala medier har på många sätt och vis skapat ett helt nytt landskap med nya utmaningar för entreprenörer och innovatörer. Detsamma gäller även hur den pågående internationaliseringen påverkar företagsklimatet i olika länder och detta gäller inte minst ett litet land som Norge som medvetet har valt att stå utanför det europeiska samarbetet inom EU. Tidigare så självklara begrepp som patent, varumärken och upphovsrätt kan lätt bli naggade i kanten av alla nya värderingar som uppstår i kölvattnet av de nya förutsättningar som blir följden av dessa förändringar.

Det är mot bakgrund av detta som Patentstyret har valt att formulera sina nya strategier för att kunna hjälpa näringsliv och innovatörer i Norge på bästa sätt. Därför vill man vara en främjare av innovation och värdeskapande i näringsliv och andra organisationer. Man beskriver sin roll i detta som statlig myndighet men även som vägledare och som leverantör av kunskap. Uppdraget och rollen som Patentstyret skissar består av en triangel där man vill agera i myndighetsrollen, pådrivarrollen och uppdragsrollen.

Myndighetsrollen innebär att man fortsätter i gammal god anda att ta emot och behandla ansökningar om patent, varumärkesregistrering och skydd för design. Man vill därmed bidra till att skapa konkurrenskraft och värderingar i samhället genom att skapa kraftfulla rättigheter. En effektivare och mer kundorienterad hantering av ansökningar är en del i detta. Man vill dessutom kunna anpassa sig i sina beslut till de nivåer som är rådande i Europa. Man har även tagit fram en ny, mobil app som heter Navnesjekk och som man hoppas ska bli en effektiv hjälp för innovatörer och entreprenörer. Den nya tekniken är något som man verkligen vill omfamna i sitt arbete.

Pådrivarrollen betyder enligt Patentstyret att man vill vara en kunskapsleverantör till näringsliv, forskningsinstitutioner samt övriga norska myndigheter. I den här rollen vill man stimulera till ett ökat beskydd och ett bättre bruk av immateriella rättigheter.

Uppdragsrollen handlar om att man under de kommande åren vill stärka tjänsterna på detta område. Det handlar om att Patentstyret vill kunna täcka in alla behov som finns på området. Man vill även stärka upp de områden där Patentstyret anser sig ha unik kompetens. En annan tjänst som faller inom ramen för den så kallade Uppdragsrollen är att man vill kunna uppnå synergieffekter genom att samarbeta med andra privata eller offentliga aktörer på marknaden i Norge.

Lämna en kommentar