NORDEN / NORGE: Det var inga glada miner bland de norska storkommunerna då deras representanter mötte regeringen och kommunalministern Liv Signe Navarsete nyligen. Framförallt beklagade man sig över hur både 2009 och nu även 2010 års budget slår extra hårt mot de norska storstäderna. Dels har året som gått inneburit att man tappat intäkter bland annat genom den underfinansierade förskolereformen, dels är man orolig för ytterligare kostnader som en planerad samhandlingsreform (kommunerna ska ta över vissa ansvarsområden från hälsoregionerna, red. anmärk.) kommer med. Dessutom har regeringens politik bidragit till att skruva upp medborgarnas förväntningar på en nivå som storkommunerna är rädda för att man inte kan infria.
Samma storkommuner har också varit involverade i ett gemensamt nätverk för utveckling som pågått i fem år. I slutet av november presenterade konsulten Björn Eriksson sin utvärdering av arbetet. Där poängterade han att arbetet lämnar en hel del övrigt att önska men att storkommunerna själva gärna vill fortsätta, även om departementet nu avslutar sitt engagemang.
Lisbeth Iversen, byrådsledare för byutveckling ifrån Bergen, föreslog att storkommunerna skulle etablera ett storkommunsforum. Ett förslag som också gillades av de politiska ledarna i Stavanger.
Vad de norska storkommunerna nu väljer att göra kommer att tas upp då man på nytt samlas i Bergens kommun i början av januari nästa år.
 
Läs mer om storkommunernas ekonomiska situation:  
 
Läs mer om storkommunernas nätverk: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar