SVERIGE / NÄRINGSLIV: I Dalsland räknar kommunerna med att de lokala serviceplanerna snart blir en del i de egna budgetprocesserna. Då kan servicen i landsbygden bli en del i kommunernas gemensamma utvecklingsplaner och tillväxtarbete.
– Det här är genialiskt, säger Annika Lidgren, ansvarig handläggare på det statliga Tillväxtverket. Hon menar att initiativet är unikt i Sverige.
Exemplet från Dalsland, som är ett samarbetsinitiativ mellan Västra Götalandsregionen, Dalslands kommunförbund och kommunerna i Dalsland, ger den lokala servicen på landsbygden tryggare ekonomi eftersom kommunerna tar ett tydligare ansvar. Samtidigt kan näringslivet och de bofasta på landsbygden veta att den strategiskt viktiga servicen finns kvar och därmed våga satsa mer långsiktigt.
Även Kalmar är intressant i det här sammanhanget, påpekar Lidgren som pekar på Regionförbundets övergripande ansvar för de lokala servicefrågorna ute i länet.
– På andra håll ligger frågan på länsstyrelserna, och då blir samordningen inte lika enkel. Som det nu är i Kalmar så kan man mycket enklare koppla ihop frågorna kring kommersiell service på landsbygden med den övergripande regionala utvecklingsplanen, säger hon.    
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar