SVERIGE / NÄRINGSLIV: The Packaging Arena i Karlstad har sedan 2005 blivit den självklara gemensamma innovationsmiljön i Värmland för en rad livsmedelsnäringar. Med hållbarhet, hela produktkedjan och konsumentdriven innovation som ledstjärnor så har man skapat sig ett namn långt utanför de svenska gränserna. Men arenan hade aldrig blivit av eller fått den position den har i dag om det inte varit för de många lokala och internationella nätverken.
– Vår styrka ligger i de många och nära kontakterna med alla led i den värmländska livsmedelskedjan liksom med alla aktörer med kopplingar till förpackningsindustrin. Det är också viktigt för oss att vi har starka kopplingar till andra marknader utanför Sverige, som exempelvis Kina och Japan, där vi ser en stark utveckling och där det finns ett stort intresse för vad vi gör. Sedan är kontakterna med Karlstads universitets tjänsteforskning ovärderlig, säger VD Per Branzén.
En av de som redan haft nytta av förpackningsarenan är Kil Innovation Food Arena ( KIFA) som har affärsutveckling för företagande på landsbygden som ett av sitt uppdrag.
– De värmländska livsmedelsproducenterna på landsbygden kan utvecklas på många sätt där förpackningsutveckling och tydliggörande av identitet och urprung är centrala. Deras produkter skulle genom en sådan utvecklingsprocess faktiskt uppfylla många av de krav som är förknippade med en hållbar utveckling menar projektledaren Bo Thunberg.
Staffan Bjurulf, vid Region Värmland, är en av de som ser den regionala potentialen i båda dessa arenor:
– Det många redan upptäckt, oavsett var i livsmedelskedjan de finns, är att The Packaging Arena gör det möjligt för alla aktörer att utvecklas snabbare bara genom att systematiskt ta hjälp av andra kompetenser som finns på andra håll inom kedjan. Och visst har näringslivet nytta av universitetets tjänsteforskning men den innovationsmiljö som arenan erbjuder universitetet är minst lika intressant och viktigt. Som regional aktör ser vi det här som en genialisk koppling med ett nytänkande inom både den regionala forsknings- och näringspolitiken.
 
Länk till Kil Innovation Center:
 
Länk till The Packaging Arena: 
 

NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar