Demokrati är ett begrepp som ofta används men sällan definieras. Att hänvisa till gamla greker är populärt men ganska opraktiskt. Vi skall komma ihåg att grekerna också menade att "atom" betyder odelbar och att "kosmos" betydde ordning och reda. Alltså måste nog varje generation försöka hitta sin egen beskrivning, både av innehåll och form.

Politik får inte bli fia med knuff

CC By Andrew Mason

När man vill attrahera så många som möjligt kan det vara frestande att förändra själva produkten. Det är som det skall vara men om man förenklar den till den grad att den blir lätt att sälja men omöjlig att använda har man skaffat sig problem. Det är vad som är på väg att hända med det politiska arbetet.

Nytt & Kort

crosstalk

Nytt och Kort är färska och kärnfulla nyheter i miniformat. I detta nummer får vi bland annat läsa mer om vad begreppet ”Fax-demokrati” innebär, att chefer inom sjukvården har fått en starkare roll men bara på pappret samt hur åskådare och åhörare inbjuds till akademiska samtal i Crosstalks.

Det växande civilsamhället innebär ett skifte för demokratin

Demokrati har i det moderna samhället kommit att innebära rätten att rösta fram dem som ska styra, snarare än rätten att få styra själva. I den representativa demokratins tidevarv har påverkan och demokrati, krasst sett, blivit en känsla, skapad av en återkommande ritual vart fjärde år, när landets röstberättigade medborgare plikttroget gå till valurnorna och röstar, eller låter bli att göra detsamma. Men betyder detta att demokratins grundläggande betydelse, folkstyret, inte har en förankring i dagens Sverige? Om vi kan enas om att demokratin, folkstyret, istället innebär både styre och deltagande, att den innebär att ha inflytande och att kunna agera som grupp och individer, då är det kanske inte i parlamenten vi ska söka den?

Nummer 16 i helhet

Demokrati är ett begrepp som ofta används men sällan definieras. Att hänvisa till gamla greker är populärt men ganska opraktiskt. Vi skall komma ihåg att grekerna också menade att ”atom” betyder odelbar och att ”kosmos” betydde ordning och reda. Alltså måste nog varje generation försöka hitta sin egen beskrivning, både av innehåll och form.