Att vi går till valurnorna är en ganska vanlig företeelse i våra liv men tänk om det är sista gången vi väljer som vi "alltid" gjort.