Ett yrke, en profession, är inte längre vad det varit. Förr var det enkelt, en hantverkare var en hantverkare och en matematiker var en matematiker. Nu och i framtiden kanske de inte längre ens finns kvar. Men det finns hopp om en ljusnande framtid!

Människorna åter vinnare

My contacts on Flickr CC BYOyvind Solstad

Först var personalen en resurs för att producera varor och tjänster. Sedan blev personalen en viktig del av själva produkten. Nu är människor på väg att bli det enda som är värdefullt i leveransen överhuvudtaget.

Hela nummer 10

Jobba i framkant Ett yrke, en profession, är inte längre vad det varit. Förr var det enkelt, en hantverkare var en hantverkare och en matematiker var en matematiker. Nu och i framtiden kanske de inte längre ens finns kvar. Men […]