Att bygga ett hus var tidigare en ganska okomplicerad historia. Idag är det många parametrar som ska beaktas. En positiv effekt har ofta en negativ effekt i ett annat sammanhang. En hög standard kan både betyda förbättring och försämring. Att bygga i ett komplext landskap ställer högre krav på förståelse än kunskap.

Sista ronden i Nordic Built Challenge inledd

Ellebo Garden Room

Nordic Built Challenge har nu gått in på det sista varvet i och med att de fem finalisterna i tävlingen har utsetts. Det handlar om en öppen och interdisciplinär tävling i design som syftar till att stimulera innovation och utveckling av hållbart byggande. Vinnaren får en prissumma på en miljon norska kronor och ett konsultavtal med möjlighet att förverkliga sitt projekt.

Dilemmat med certifiering

Calwihz

Vet vi att certifiering av byggnader leder till hållbarhet? Den här frågorna ställdes på Twitter i samband med ett seminarium på konferensen Sweden Green Building Conference. Svaret på frågan är ryggradsmässigt ja. Men när frågan når huvudet är svaret inte längre lika självklart. Faktiskt reser snart fler frågor snarare än ett säkert svar.

Hela nummer 12

På gott och ont Att bygga ett hus var tidigare en ganska okomplicerad historia. Idag är det många parametrar som ska beaktas. En positiv effekt har ofta en negativ effekt i ett annat sammanhang. En hög standard kan både betyda […]