Det är dags att ta ut en ny kurs. Studenterna ser inte ut som de gjort och arbetslivet ställer nya krav på studenterna. Det kräver en helomvändning i synen på bildning.

Nummer 11

Vem blir först med parallell utbildning? Ett samhälle byggt på kunskap är sekventiellt. Först lär man sig ofattbara mängder under tjugofem år – sedan använder man någon bråkdel av det man lärt under de följande fyrtio. Ett samhälle byggt på […]