Idrotten, både som upplevelse för publiken och som aktivitet för de utövande, är en betydande kugge i samhällsbygget. Regioners identitet är inte sällan kopplade till framgångsrika fotbolls- eller ishockeylag. Unga människors drömmar och drivkraft finns ibland i visionen om en lyckad idrottskarriär och de största kommunala investeringarna är allt oftare arenor, simhallar och sportanläggningar. Dessutom får idrotten oftare än någon annan leverera bilder, analogier och liknelser som styr vårt tänkande i snart sagt alla andra samhällsfrågor. Men också inne i idrottens egna rum pågår febrila diskussioner om gränser, gränsbevakning och gränsöverskridanden. Ett lämpligt tema för Gränsbrytnings sommarnummer med andra ord.

Idrottens och klubbens monopol i gungning

fpics4dawn

På gott och ont har idrotten, och dess organisationer, åtnjutit en särställning i människors liv. Det är inte överdrivet att tala om monopol i många avseenden. Nu bryts de här gränserna upp och monopolsituationen upphör. Mekanismerna bakom är vare sig illvilja eller politik utan i stället välstånd och entreprenörsskap. Men det reser frågor kring hur vi organiserar oss. Kanske till och med varför.

När blir spontanidrotten jämställd?

Parkour in the Fountains CC BY JB London

Riksidrottsförbundet har i många år verkat aktivt för att göra idrotten jämställd men kommunerna – som visserligen säger sig bygga för alla – verkar i realiteten mena något helt annat när de talar om jämställdhet. Det visar sig nämligen att killar i mycket större utsträckning än tjejer använder de idrottsanläggningar som kommunerna smäller upp. Vad kan man göra åt det här?

Nytt & Kort

walmart corporate

Träning stärker flickors självkänsla Flickor på gymnasieskolans praktiska program är mindre fysiskt aktiva och har sämre hälsa än flickor på de teoretiska programmen. Samhället och idrottsrörelsen måste se till att det finns ett stort utbud av lättillgänglig, enkel och billig […]

Hela nummer 10

På prispallen Idrotten, både som upplevelse för publiken och som aktivitet för de utövande, är en betydande kugge i samhällsbygget. Regioners identitet är inte sällan kopplade till framgångsrika fotbolls- eller ishockeylag. Unga människors drömmar och drivkraft finns ibland i visionen […]