Sjukvården står inför stora förändringar. En åldrande befolkning, minskade skatteintäkter, krävande patienter och ett trögt organisation är kanske inte mer av samma den väg som vården bör vandra.

Kort & Nytt om regioner

National or Nordic regions OiAnalyse June 2013 001F CC BY News Öresund

Miljoner till utvecklingssatsningar Västra Götaland har Sveriges största regionala kulturbudget. Regionutvecklingsnämnden har antagit ett handlingsprogram som ska bidra till att utveckla området och även beslutat om totalt 38,5 miljoner kronor till utvecklingssatsningar i Västra Götaland. Norge lägger 100 miljoner på […]

”Vårdens största problem är inte medicinska, utan organisatoriska”

Surgery CC BT Army Medicin

Vårdpersonalen på den kirurgiska kliniken vid Skaraborgs sjukhus i Skövde har lyckats med det till synes omöjliga, nämligen att få bort sin operationskö. Detta har till stor del skett tack vare de nya och djärva tankarna som läkaren och doktoranden Anders Plantin har lyckats implementera hos sina kollegor på sjukhuset. Tankar som till viss del har hämtats från industrins värld.

Vi behöver två dimensioner till för att klara sjukvården

flygsim

En bild påstås säga mer än tusen ord. Det är möjligt att det är sant. Men det förändrar inte det faktum att också bilden är en nästan katastrofal förenkling av verkligheten. För att skapa en bättre sjukvård krävs att vi skapar oss en föreställning som är mer komplex än vad som går att trycka i en bok eller skissa på en whiteboard.

Hela Nr 15

Sjukt på sjukan Sjukvården står inför stora förändringar. En åldrande befolkning, minskade skatteintäkter, krävande patienter och ett trögt organisation är kanske inte mer av samma den väg som vården bör vandra. Från patient till konsument Steampunk Gear: Vintage Ox Leather […]