Den civilisationsstruktur som tycks ha absolut störst betydelse för utveckling och framtid är staden. Staden är ekonomiskt viktigare än vad nationen är och staden är den plats där kulturer förändras bortom det som definieras av tradition och etnicitet. Staden är inte bara en plattform för förändring, den är också under konstant omstöpning i sig själv. Ändå, eller kanske just därför, har staden ingen tydlig organisatorisk form - och ingen tydlig demokratisk styrning. Kanske bör staden inte styras för hårt, men det kan vara klokt att ständigt försöka förstå den.

Större städer är ett framtidsfaktum, men hänger planeringen med?

I vår moderna värld har staden fått en framskjuten plats och bilden av staden är en bild som präglas av struktur och av ordning och reda, av utveckling och framsteg. Vi tror att den fysiska planeringen har staden under kontroll och att städer innebär utveckling, när verkligheten framför våra ögon egentligen pekar på det motsatta. Staden har på många håll i världen brutit sig ur planeringens kontroll och växer ohämmat. De expanderande städerna och den krympande landsbygden pekar mot en framtida värld organiserad i städer och megastäder, en värld som skriker efter ökade krav på kontrollerad fysisk planering. Framtidens städer och en hållbar utveckling är avhängiga av att planeringen för dem äger rum idag.

Nr 18 i helhet

Varför blir planering så ofta sortering? Så fort vi börjar planera, d v s försöka skapa en förutsägbar och önskad framtid, så börjar vi också sortera. Varför gör vi det? Måste stadsplanering innebära att vi också skiljer bostäder från kommersiella […]