EU: Den nuvarande Lissabonstrategin löper ut i december 2009 och det är därför dags att staka ut riktlinjerna för en ny strategi, sade Sveriges EU-minister Cecilia Malmström vid ett möte den 1 december 2009.
Hon menade att strategin måste fokusera på hur EU ska ställas om till en grön och kunskapsbaserad ekonomi som bygger på ett klimatsmart samhälle. I strategin måste man även hantera utmaningarna med medlemsländernas åldrande befolkning liksom det växande behovet av ökad arbetskraftsinvandring.
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar