I augusti kommer Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden för första gången ge ut en bok som kommer handla om kommunerna som statens springpojkar. Författaren Ulf Källström, som tidigare varit informationschef vid Göteborgs kommun, tar upp ett angeläget ämne som berör varje enskild röstberättigad medborgare. Kort sagt, boken är en krutdurk inför höstens val och därför ett "måste" för varje medborgare, tjänsteman och politiker!  

Sedan 15 år har vi alla fått ett nytt medborgarskap. Vi är alla EU-medborgare. Vad vi inte vet är hur EU direkt och indirekt påverkar oss i vårt kommunala val. Det här är en bok om hur Sveriges kommuner styrs – eller kanske skulle jag skriva – stryps. Och tillsammans med kommunerna stryps också vi som väljare. Jag tänker i den här boken visa hur vi som kommuninvånare får allt mindre att säga till om.
 
Vi blir i allt större utsträckning reducerade till konsumenter av kommunal service och inte längre medborgare med inflytande över den lokala politiken.
De marknadsliberala idéerna som dominerat de senaste årtiondena och förstärkt av EU-integrationen och satsningen på den fria inre marknaden innebär samtidigt att den kommunala kärnverksamheten håller på att avkommunaliseras.
 
Vi har under en rad år fått se reformer och ändrad lagstiftning som sakta men säkert omvandlat den kommunala sektorn på ett sätt som inte skett sedan de stora kommunreformerna på 1970-talet. Det verkar som om denna salamimetod, med många tunna skivor, också gått våra kommunpolitiker förbi eftersom det knappast finns någon debatt om relationen mellan staten och kommunerna.

Under mer än 10 år som informationsdirektör i Göteborgs Stad hörde jag sällan någon diskussion eller läste i något underlag för beslut, vilken roll staten och de statliga myndigheterna har. Än mindre finns det någon debatt i fullmäktige om de kommunala väljarna och vad de får bestämma över med sin röst och sina skattepengar.

Problemet är att när vi ska rösta kan vi inte avgöra vilken nivå som bestämt vad. Våra kommunpolitiker sviker oss också genom att inte tala om vilket litet inflytande de har över den kommunala kärnverksamheten.
 
Ulf Källström
Göteborg
 
Fakta:
Boken beräknas komma ut under augusti. Om du är intresserad så hör av dig till redaktionen för mer information och beställningar.
Lämna en kommentar