Ny webbaserad plattform ett regionalt "operativsystem" för entreprenörskap baserat på öppen innovation lanseras. Syftet är att öka samspelet kring regional utveckling och skapa ett arbetsrum mellan arbetsplatserna.

Imorgon (3 oktober) lanseras en betaversion av NEXT Community; ett regionalt ”operativsystem” för entreprenörskap baserat på öppen innovation. Visionen är att bygga ”Europas mest innovativa region på öppen data”

Tjänsten blir webbaserad där offentliga, privata eller ideella organisationer, akademi och även medborgare kan interagera kring öppen data och forskning med ”open access”.

NEXT Community vill få större avkastning på offentliga investeringar genom en gemensam experimentverkstad eller träningsarena. Vidare vill man skapa högre attraktivitet i regionen och positionera sig som en plats där människor och företag vill bo och verka.

Region Skåne har en vision om att bli ”Europas mest innovativa region 2020″ och med NEXT Community hoppas man kunna vara en del i det arbetet. Genom att öka samspelet kring regional utveckling och skapa ett ”arbetsrum mellan arbetsplatserna” för alla dem som arbetar med frågorna hoppas man kunna bidra till ett bättre och mer öppet arbetssätt.

– Vi märker att flera olika aktörer i regionen producerar rapporter med statistik, evenemang, filmer, 3D-modeller för byggprojekt, kommunikationsmaterial etc. kring samma regionala verklighet. Tanken är att de olika aktörerna kan lägga in sådant material i NEXT Community och investera i varandras material istället för att jobba separat. Detta minskar allas utgifter och ökar effektiviteten i vårt arbete kring en gemensam regional vision, säger Karl Mc Faul från NEXT Community.

NEXT Community ser ett behov av en alternativ, transparent frizon för nätverksarbete som komplement till de mer traditionellt organiserade institutionerna. I Skåne byggs just nu två stora infrastrukturprojekt; ESS och MAX IV med syfte att generera världsledande forsking.

Projektens storlek är av den digniteten att det kommer att krävas stor interaktion mellan många olika människor och institutioner. Vad man har sett är att detta arbete underlättas om miljön är baserad på öppen data.

OECD-rapporten som presenterades i somras kring Skånes innovationskraft visar att visserligen har Skåne hög ”input” i innovationssystemet, men för låg ”output”. Det vill säga, det är för lite kommersiella produkter, tjänster och arbetstillfällen som generera i systemet.

– Det räcker inte att satsa alla resurser på offentlig byråkrati med administratörer, forskare och ingenjörer för att bli världsledande. Det fordras en attraktiv region som attraherar kompetens, kunder och kapital genom entreprenörer som tar uppfinningar till en marknad säger Karl Mc Faul.

FOTNOT: NEXT Community finansieras genom TI4 i TITA-projekten (Region Skåne med partners). Tillsammans med Håkan Jönsson (forskare Lunds Universitet, projektledare TI4) arbetar Karl Mc Faul med att organisera en allmännyttig ideell förening där medlemmar kan ansluta sig till NEXT Community. Näringlivsenheten vid Lunds Kommun samt Jonas Birgersson (ViaEuropa, rådgivare Teknopol) har varit starkt engagerade i projektet under de 2 år som jag arbetat med att driva och utveckla NEXT Community.

Lämna en kommentar