FINLAND: – Syftet med den nya statliga regionala förvaltningsstrukturen var förenkling och effektivisering. Men redan nu, innan allt är på plats, finns det anledning att reagera. Det menar Erik Häggman, handläggare på länsstyrelsen i Västra Finland.
De två förvaltningarna, Byrån för näring, kommunikation och utveckling (på finska ELLU) samt Byrån för regionalförvaltning (på finska ALLU), har för det första inte samma geografiska indelning eftersom det ska finnas 15 ELLU men bara 6 stycken ALLU i hela riket.
– I dag är bildningssektorn sammanhållen. Men så kommer det inte vara i fortsättningen. I den nya förvaltningsstrukturen kommer vissa bildningsfrågor hamna i ELLU och andra i ALLU. I praktiken kan det ju innebära att man i kommunerna eller bland andra intressenter måste hålla kontakt åt två håll. Och det är ju inte helt lyckat, säger han.
Häggman tycker det hela allt mer liknar en halvmesyr. Han sticker inte heller under stolen med att han helst sett att både politisk makt och medel hamnat i en politiskt vald regional organisation.
– Jag tror inte att den här förvaltningsreformen blir någon ändhållplats. Risken är stor att vi kommer få se en reformvända till eller flera, säger han.
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar