EU: Var finns den region i Europa som på bästa sätt stöttar sina entreprenörer? Den frågan ställer sig både Regionkommittén och EU-kommissionen som kommit överens om att inrätta en tävling och ett pris till den region som kan visa upp det bästa exemplet på hur man lokalt kan stötta och stärka de små och medelstora företagen på hemmaplan. En av anledningarna till initiativet är att man också vill visa upp regioner där både företagandet ökat och nya jobb skapats i en tid av kris.
Inbjudan offentliggjordes i samband med evenemanget Open Days (för alla Europas städer och regioner) som hölls den 5 – 8 oktober. Om en region vill vara med så ska man anmäla sitt intresse senast den 15 januari 2010 för att få vara med om prisutdelningen i februari samma år.
 
Läs mer om utmärkelsen:
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar