GLOBALT: De strategiskt viktiga kontakterna mellan EU och de Latinamerikanska länderna ska förnyas och fördjupas. Sker det så kan både handelsförbindelserna öka och EU kan dessutom aktivt bistå Latinamerika med hjälp i till de omställningar som krävs för att ländernas ska gå mot en mer hållbar samhällsstruktur.
Så är i alla fall tanken inom EU-kommissionen som den 30 september presenterade ett utkast till nytt strategiskt partnerskap mellan kontinenterna. Bland alla initiativ där EU vill ge latinamerikanarna sitt stöd så har följderna av finans- och klimatkrisen störst utrymme. Även energisäkerheten liksom migrationsproblemen nämns som högprioriterade områden. Ett av de mer långtgående förslagen som nämns är en Latinamerikansk investeringsfond (LAIF) som bär på många likheter med EU:s egna strukturfonder.
LAIF främsta syfte skulle i vissa stycken också likna de europeiska fonderna genom att mobilisera tillräckligt med resurser för en omställning av energisystem, effektivare transportinfrastruktur och ökad social sammanhållning mellan länderna. Dokumentet är så här långt endast ett utkast men ska vara färdigbearbetat innan toppmötet mellan parterna äger rum i Spanien våren 2010.
 
Läs mer: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar