Bostadsminister Stefan Attefalls förslag att införa gemensamma byggregler i hela landet väcker ilska i kommuner som formulerar egna krav för att få byggföretagen att bygga mer energisnålt och miljövänligt.

Photograf: Sandra Frank, Folkhem
Photograf: Sandra Frank, Folkhem

Kommuner som vill bygga mer klimatsmart än dagens byggregler tillåter straffas, anser Jonas Nygren (S), kommunalråd i Sundbyberg.

Några måste gå före och driva utvecklingen.

Bostadsminister Stefan Attefalls (KD) utspel om att införa gemensamma byggregler i hela landet väcker ilska i kommuner som själva spänner bågen för att få byggföretagen att bygga mer energisnålt och miljövänligt. I en artikel på DN-debatt slog Attefall i förra veckan fast att färre kommunala särkrav skulle göra det lättare att bygga fler och billigare bostäder.

”I stället för en röra av kommunala regler bör vi ha ambitiösa krav som är samma för alla och samhällsekonomiskt motiverade.” skrev bostadsministern.

Regeringen föreslår att det inte längre ska vara möjligt för kommunerna att ställa egna krav som går längre än de nationella normer som styr bygget av villor och flerfamiljshus. Förslaget kommer inom kort att gå ut på remiss och målet är att det ska träda i kraft under 2015. Stefan Attefall aviserade också en skärpning av de nationella krav som reglerar bostädernas energiförbrukning.

Jonas Nygren (S), kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg, reagerar starkt mot bostadsministerns förslag.

De kommuner som ställer särkrav är de som har möjlighet att göra det. I Sumpan byggs det trots att vi ställer krav.

Höghus i trä

Sundbyberg är en av Sveriges snabbast växande kommuner och har flera uppmärksammade byggprojekt igång – bland annat Stockholmsregionens första höghus i trä sedan 1800-talet. Det första av de fyra åttavåningshusen vid Bällstaviken stod i somras klart för inflyttning.

Man ska inte ge sig på de kommuner som verkligen bygger. Problemet idag är snarare att det finns för få politiker som vill bygga bostäder, säger Jonas Nygren.

I förhandlingarna med byggbolagen har Sundbybergs stad ställt krav om till exempel lägre energiförbrukning, miljövänliga byggmaterial och närhet till gröna gårdar och parkområden. För att få ökad konkurrens och tryck på marknaden är staden också angelägen om att involvera många små och medelstora byggföretag.

Att likrikta byggreglerna och tvinga in alla 290 kommuner i samma fålla är fel väg, menar Jonas Nygren.

Sverige är stort med olika förutsättningar i olika delar av landet. Det behövs att några kommuner ligger före och driver utvecklingen.

Tuffa energimål

Bostadssektorn står för cirka 40 procent av Sveriges totala energiförbrukning. Att många kommuner valt att gå före och ställa egna ambitiösare krav än Boverkets byggregler handlar delvis om att de vill bidra till att nå riksdagens mål om halverad energianvändning till 2050. Reglerna har bland annat kritiserats för att ställa för låga krav på energiförbrukningen.

Svensk Fjärrvärme välkomnar att byggreglerna ses över. Enligt branschorganisationens VD Ulrika Jardfelt går det med dagens regler att bygga billiga hus som använder mycket energi på grund av dålig isolering, men ändå nå energikraven genom att till exempel sätta in en eldriven värmepump.

De nuvarande byggreglerna sätter konkurrensen ur spel. Reglerna måste utgå från hur mycket energi som används i en byggnad, säger Ulrika Jardfelt.

Att kommunerna ställt egna krav för att få fram mer energisnåla byggnader är en tydlig indikation på att de nationella kraven styrt fel, anser hon.

Vi måste få byggregler som inte diskriminerar gemensamma lösningar, säger Ulrika Jardfelt.

Lämna en kommentar