EU: Regionalfonderna måste kopplas ihop mer med EU:s tillväxtstrategi. Det var huvudbudskapet i EU-kommissionens sammanhållningsrapport som presenterade i förra veckan.  

EU:s regionalpolitik har som mål att främja ekonomisk utveckling och bidra till utjämning mellan blockets 271 regioner, genom tusentals projekt – allt från infrastruktursatsningar till CV-träning för arbetslösa. Mer än 80 procent av fonderna är öronmärkta för de allra fattigaste regionerna.
I det nuvarande finansiella ramverket (2007 – 2013) har regionfonderna uppgått till omkring 50 miljarder euro om året, ungefär en tredjedel av EU:s totala budget. Programperioden löper ut om två år och behöver ses över.
 
Färre projekt och mätbara mål
I kölvattnet av den finansiella och ekonomiska krisen tvingas många EU-länder spara och höja såväl skatter som pensionsåldrar. Mot den bakgrunden vill flera länder ändra i EU:s budgetprioriteringar efter 2013, och det öppnar för frågor om EU:s regionprogram. Sammanhållningsrapporten som presenterades av EU-kommissionen i förra veckan (den 10 november) satte tonen i reformdebatten:
 
Framtida program måste kopplas närmare EU:s tillväxtstrategi (EU-2020), med mätbara mål inom bland annat sysselsättning, fattigdomsbekämpning och energieffektivitet, var det huvudskapliga budskapet.
– Att framtida fonder ska fokusera på färre projekt, i linje med 2020-målen är mycket viktigt, sade sysselsättningskommissionär Lászlo Andor till Bryssels pressuppbåd när han, tillsammans med regionkommissionären Johannes Hahn presenterade rapporten.
 
En annan idé är att en liten del av pengarna ska reserveras åt de regioner som presterat bäst resultat. Med fler incitament kommer nationella och regionala myndigheter att bättre leva upp till sina löften, sade Hahn.
Jens Nilsson, som är före detta kommunalråd och som tar plats i EU-parlamentet när samtliga EU-länder har ratificerat det nya Lissabonfördraget, är inte övertygad om kursändringen.
– Det är bättre att ta till vara de goda exemplen och stimulera varandra genom att jämföra hur man uppnår målen, säger han.
EU-kommissionen kan inte uttala sig om sammanhållningspolitikens budget efter 2013. Hur mycket pengar som kommer att finnas i potten beror på budgetförhandlingarna med medlemsstaterna och parlamentet.
 
Stort svinn i regionprogrammen
Tajmingen för sammanhållningsrapporten var inte den mest lyckosamma. Bara en dag tidigare hade den Europeiska revisionsrätten framfört skarp kritik mot bristande kontroll av förra årets utgifter. Liksom tidigare är det särskilt regionalfonderna som har betalat ut medel felaktigt, närmare bestämt 700 miljoner euro, konstaterade revisionsrättens ordförande Vitor Caldeira.
– Det finns två sätt att förbättra dessa system: Genom bättre styrning och genom en förenkling av reglerna, sade han.
 
EU-kommissionen säger sig ta kritiken på största allvar.
– Vi kan och måste göra bättre ifrån oss, sade Lászlo Andor.
– Vi föreslår att utbetalningen av fonder ska göras enklare, särskilt för dem som får lite pengar, till exempel icke-statliga organisationer.
 
Open Europe, en EU-kritisk organisation, publicerade samtidigt på sin hemsida en lista över femtio ”slösaktiga EU-projekt”. Bland de mest iögonfallande exempel fanns ett ungerskt projekt för att bygga ett konditions- och rehabiliteringscentrum för hundar, som fått 400 000 euro från regionalfonderna men som aldrig blev av.
 
EU-kommissionen tillbakavisade kritiken från Open Europe i ett pressmeddelande, där man hävdade att det inte rörde sig om ”trovärdig forskning”, att organisationen i fjol publicerat en liknande lista som ”byggde på en lös samling obekräftade andrahandskällor” och att man inte hade någon anledning att förvänta sig något annorlunda i år.
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Sigrid Melchior
Lämna en kommentar