SVERIGE / KOMMUNER: Järnmalm och öl skapar framtidstro hos södra Dalarnas kommuner. Hundratals nya arbetstillfällen väntar, men också krav på bostäder och utbildning. – Vi har redan ett bra tryck i planeringen, säger Lars-Åke Josefsson, näringslivschef i Ludvika kommun.  

Gruvbolaget Nordic Iron Ore har stora planer för de gamla järnmalmsfyndigheterna i Håkberg och Blötberget utanför Ludvika. Under våren behandlas bolagets ansökan om bearbetningskoncession och i höst inleds en miljöprövning. Med alla tillstånd klara räknar Nordic Iron Ore med start för kommersiell malmbytning kring årsskiftet 2014/2015 och drift i full skala från 2016. Ett anrikningsverk kommer att byggas mellan de två fyndigheterna. – Vi behöver rekrytera 200-250 personer, säger bolagets vd Christer Lindqvist. Förutsättningarna för gruvprojektet är goda, då priset på järnmalm är uppe i rekordnivåer och Kina och Indien växer fram som nya stora marknader. Malmen ska transporteras på järnväg från Bergslagen till Gävle, Oxelösund eller någon hamn på Västkusten.   Lokal rekrytering Christer Lindqvist tror inte att det ska bli svårt att hitta rätt kompetens. Bergslagen erbjuder en bra boendemiljö och god service, samtidigt som det är nära till Stockholmsregionen. – Vår ambition är att rekrytera så lokalt som möjligt. Men vi behöver få kommunerna och Region Dalarna att satsa på lämpliga utbildningar. Än så länge är de flesta aktörer fortfarande lite yrvakna. Gruvdrift är i dag beroende av medarbetare med hög teknisk kompetens. För att till exempel bli en skicklig maskinoperatör krävs specialistutbildning. Gruvbolaget behöver också gruvmätare, ingenjörer och geologer.   Region Dalarna har redan en stor utmaning i satsningen på att utveckla turismen i norra delen av länet. Monika Jönsson, samordnare på regionförvaltningens avdelning för tillväxt och näringsliv, tror inte att det blir problem att även hinna arbeta med de stora satsningarna inom bryggeri och gruvnäringarna.  – Samordningen av lokala, regionala och nationella insatser har fungerat mycket bra i arbetet med fjällturismen. Det är vår roll och vår uppgift att ta de här samlande greppen, oavsett hur stora de är, säger hon.   Vid sidan av utbildning och kompetensförsörjning behövs det regionala engagemanget för att hitta lösningar för boende och kommunikationer, konstaterar Monika Jönsson. – Vi behöver se över pendlingsmöjligheterna både för gods och människor, säger hon.   Möjlighet för fler Både Monika Jönsson och Ludvika kommuns näringslivschef Lars-Åke Josefsson menar att bostäderna för gruvpersonalen är ett ansvar och en möjlighet för flera kommuner i södra Dalarna. – Vi har redan nu ett bra tryck i den frågan eftersom ABB har en konstant nyrekrytering. Vi jobbar mycket med bedömningar av bostadsbehovet, säger Lars-Åke Josefsson. Kraft- och automationsföretaget ABB expanderar i Ludvika med nya kontors- och verkstadslokaler som ska tas i bruk nästa år. Samtidigt fortsätter bryggerijätten Spendrups nya satsningar i Grängesberg. I ett nytt höglager finns plats för 45 000 dryckespallar, motsvarande cirka 30 miljoner liter öl och andra drycker. – Att locka hit personer till de här stora nya arbetsplatserna blir knappast ett problem. Många av jobben är välavlönade och attraktiva. Då är det större bekymmer med osäkerheten inom till exempel sjukvården, där det också kommer att behövas mer folk, säger Lars-Åke Josefsson.   Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Torbjörn Tenfält

Lämna en kommentar