SVERIGE / LANDSTING: Det pågår ett intensivt förberedelsearbete ute i regionerna med att bilda en ny kollektivtrafikmyndighet till årsskiftet. Effektivare och tydligare styrning anses bli positiva effekter av den nya myndigheten – vilket också ska gynna resenärerna. 

– Den nya myndigheten kommer ansvara för all verksamhet, både drift och strategi. Det gör att det kommer bli en tydligare och enklare styrning eftersom all kollektivtrafik samlas inom en och samma myndighet, säger Per Wahlberg, landstingsråd i Västernorrland. Avreglerad kollektivtrafik Den nya kollektivtrafiklagen innebär en avreglerad kollektivtrafik där regional buss- och tågtrafik, landsbygdstrafik och stadstrafik ska fungera som ett integrerat trafiksystem där buss- och tågtrafiken samverkar. När nya kollektivtrafiklagen träder i kraft den 1 januari 2012 är kravet att det ska finnas en kollektivtrafikansvarig myndighet i varje län. Ett trafikföretag som har för avsikt att driva kollektivtrafik från och med 2012 på kommersiell grund ska anmäla detta till kollektivtrafikmyndigheten.   I Västernorrland löser man organiseringen av det nya kommunalförbund som kommer att bildas genom att bilda ett kommunalförbund med direktion, med 15 ledamöter, och vara lokaliserad i Kramfors. Det finns mycket fördelar med att ansvaret läggs över på en aktör som sköter kollektivtrafiken som ska samordnas i hela regionen. I oktober ska beslut tas om ägaröverförandet av länstrafikbolaget till det nya kommunalförbundet. – Jag ser egentligen inga hinder eller problem i arbetsprocessen framåt. Så vi räknar med att vara klara till årsskiftet. Genom effektivare och mer lättstyrd verksamhet kommer även resenärerna gynnas av förändringen. Minskade kostnader och ökad konkurrens kommer att bidra till ett ökat utbud av resor, vilket är bra, säger Per Wahlberg. Öppning för nya aktörer Västra Götalandsregionen blir från årsskiftet Sveriges näst största kollektivtrafikmyndighet, då Västra Götalandsregionen blir ensam ägare till Västtrafik. Som följd av den nya lagen och de krav som ställs har man varit tidig med att inrätta en kollektivtrafik nämnd.  Rolf Thor, chef på regionutvecklingskansliet i Västra Götalandsregionen, säger att den nya lagen innebär både en tydlighet och en öppning för andra intressenter att köra kollektivtrafik. – Lagstiftningen är bra, den medför ett tydligare ansvar för kollektivtrafikens inriktning och strategi. Det kommer också medföra friare tillträde av kommersiella aktörer.  Samverkan avgörande Den nya nämnden kommer att ha ytterst utvecklings- och finansieringsansvar och det kommer upprättas en särskild administrativ avdelning inom regionkansliet. Rolf Thor menar att samverkan med kommunerna kommer att bli avgörande för utvecklingen och resultatet. – Vi har ju tjuvstartat lite då vi bildade den nya kollektivtrafiknämnden och har tagit fram en målbild för kollektivtrafiken i vissa kommuner. Det kollektiva trafikförsörjningsprogrammet ska vara klart den 1 oktober och omfatta vilken trafik som ska köras och hur den ska finansieras, och vad som ska vara offentlig och kommersiellt trafik. Nästa steg i processen är att under demokratiska former bygga upp en tjänstemannaorganisation tydliggöra roller och uppdrag. Rolf Thor ser inga större utmaningar i den fortsatta organiseringen. Politiska inspel och motioner är en del av den öppna debatten säger han.   Lotta Ekberg Nyhetsbyrån Regional Utveckling i Norden

Lämna en kommentar