NORDEN / PUBLIKATION: Nu finns det svart på vitt; forskaren Sarah Stephan har kunnat visa på att regionernas inflytande inom EU faktiskt ökar, trots att EU inte ger legalt tillträde för beslut annat än till medlemsstaterna.
I rapporten, som heter: ”Regional voices in the European Union – regions with legislative power and multi-level governance. Perspecitives for the Åland Islands”, pekar Stephan på hur regionerna vinner allt större gehör genom aktiv lobbying. Framgången ligger framförallt i att regionerna arbetar via många olika vägarna in i maktens korridorer, exempelvis via EU-parlamentarikerna, regionala samarbetsorganisationer men även direkt in till EU-kommissionen.
 
Länk till rapporten: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar