Region Skåne utvecklar samarbete med Kalmar, Blekinge och Kronoberg och kan 2016 komma att bilda en ny storregion. Därmed skulle Sydsverige matcha Stockholm i storlek och växa sig större än Västra Götaland.

Första spadtaget togs i sommar till en region som blir Sveriges näst största och hamnar i Stockholms storleksklass – Region Sydsverige.

Planen är dock att skynda långsamt och se till få alla parter med på båten – samtidigt som man förankrar konstellationen i konkreta samarbeten.

Vid ett möte i Båstad i augusti enades företrädare från Kalmar län, Region Blekinge, Kronobergs län och Region Skåne om att bilda en gemensam ideell förening som ska förbereda arbetet med att skapa en storregion för syd-Sverige till 2019.

En projektledare anställs från januari 2013 som kan hålla i trådarna och politikerna kommer att mötas två gånger om året. En parlamentarisk ledningsgrupp på 30 personer sätts ihop där alla partier i landsdelen blir företrädda:

Vi vill ha full insyn för alla så att vi kan skapa tillit i processen,

förklarar Gunne Arnesson Löfgren, utvecklingschef hos Region Skåne.
Det avgörande beslutet att bilda storregion ligger längre fram i tiden, först 2016 ska ansökan lämnas in. Men samhörigheten cementeras genom att parterna går igång med att utveckla konkreta samarbeten i gemensamma frågor.

Man börjar inte från noll. Skåne samarbetar nära med Kronoberg inom sjukvård vilket har gynnat den överbelastade skånska sjukvården. Kronoberg och Kalmar delar universitet, sedan Växjös och Kalmars lärosäten slagits samman i Linnéuniversitet. I höst har förslaget lanserats att även ta med Blekinge Tekniska Högskola.

Parterna i Sydsverige samarbetar i organisationen Öresundståg (inkl Jönköping) och Skåne leder dessutom flera transportprojekt med bl a Blekinge och Kronoberg om godstrafik, gröna motorvägar och vattenvägar.

Parallellt med detta mer konkreta arbete, ska en vision för 2030 tas fram för den nya storregionen. Region Skåne har redan kommit långt med sin egen vision och inleder i höst så kallade ”Skånesamtal” med sina 33 kommuner för att införliva dessa i arbetet.

Det är knappast någon hemlighet att Region Skåne är pådrivande. Förutom att Skåne är den största aktören med 1,2 miljoner invånare, har man också erfarenheten efter att ha fungerat som en region sedan slutet av 1990-talet

Vi kan sätta både beslutskraft och pengar bakom vårt engagemang,

instämmer Gunne Arnesson Löfgren. Det vore inte så konstigt att vi har kommit längst i arbetet att utveckla en sammanhängande vision för framtiden.

Tillsammans blir de fyra parterna en region med drygt 1,8 miljoner invånare i 55 kommuner. Därmed skulle Sydsverige matcha Stockholm i storlek (2 miljoner invånare, 10 kommuner) och växa sig större än Västra Götaland (1,5 miljoner invånare, 49 kommuner).

I andra delar av Sverige går det mindre bra för storregions-tanken. Jämtland och Västernorrland har beslutat att inte gå ihop. Jönköping har inte släppt tanken att bli en egen region. Värmland och Västra Götaland har avbrutit sina diskussioner om samgående. Östergötlands eventuella storregion med Örebro, Sörmland och Västmanland blir inte av och i Östergötland blir det nu istället en ansökan om att gå sin egen väg i en regionkommun.

 

Lämna en kommentar